Šauni lyderių bendruomene, mano mieli kolegos,

2013.12.19

smilga

ar tik ne dabar vyksta kažkoks geras virsmas? Ar šiom dienom nesudėliojam minčių linksmiau?

Argi neaplanko pajauta – kad praėjusias dienas, įspūdžius, lūkesčius, staigmenas, tarsi žemuoges ant smilgos suveriame?

Juk taip gera skanauti… » skaityti daugiau «

Tarptautinės konferencijos „Bibliotekos – socialiniams pokyčiams 2013: Baltijos regiono šalių patirtis“ apibendrinimas

2013.11.11

034

2013 m. lapkričio 5 d. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka organizavo oficialų Lietuvos pirmininkavimo Europos Tarybai renginį – tarptautinę konferenciją „Bibliotekos – socialiniams pokyčiams 2013: Baltijos regiono šalių patirtis“. » skaityti daugiau «

Konferencijos „Lietuvos kultūros politika: įžvalgos ir lūkesčiai“ rezoliucija

2013.10.29

Konferencijos dalyviai, atstovaujantys Lietuvos bibliotekų, kultūros centrų ir muziejų darbuotojus, savivaldybių administracijų atstovus, atsakingus už kultūros politiką remdamiesi Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (Žin., 2012, Nr. 61-3050), Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėmis (Žin., 2010, Nr. 80-4152), Regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų programa (Žin., 2011, Nr. 130-6189), kitais Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės dokumentais, » skaityti daugiau «

Raštas iš ministerijos

2013.10.25

Štai koks raštas gautas iš Kultūros ministerijos dėl kultūros darbuotojų tarnybinių atlyginimų: raštas čia.

Lietuvos miesteliuose – spalvingos diplomatų sukauptos parodos

2013.10.23

2012 m. rugsėjį Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos departamentas (LAAAOD) pradėjo įgyvendinti iniciatyvą – departamento turimų parodų eksponavimą Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Tuo metu buvo siūloma pasirinkti iš 4 parodų – „Afrika diplomatų akimis“, „Lotynų Amerikos žmonės ir jų gyvenimai“, „Lietuvos Jeruzalė: Laikmečiai ir žmonės“ ir „Dykumoje“. Per metus turimos ekspozicijos pasipildė 4 naujomis parodomis – „Afganistanas“, „Siera Leonė“, „Indijos atspindžiai“, „Haru ir Mina“. » skaityti daugiau «

Kultūros darbuotojų įvertinimo strategija: kultūrinės veiklos ir atlygio scenarijai

2013.10.18

Viešojoje erdvėje laikas nuo laiko pasigirsta nuomonių, kad kultūra, bene vienintelė, išvengė reformų, tačiau savivaldos kultūros darbuotojų bendruomenė tikrai išgyvena pokyčių metą. Savivaldybės lygmeniu svarbu užtikrinti tinkamą kultūros paslaugų pasiūlą (ar sudaryti sąlygas dalyvauti) savivaldybės gyventojams. » skaityti daugiau «

MES UŽ!

2013.09.12

Asociacija Kultūros savivaldos kolegija prisijungia prie priminimo akcijos „Neužmirštuolės” (dailininkas G.Grigas) su viltimi, kad atlyginimai kultūros darbuotojams bus padidinti. » skaityti daugiau «